>De Border

Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land Amersfoort                                

De lessen van Poolse School Amersfoort worden gehouden in Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land aan de Watersteeg 87 in Amersfoort. Hier hebben wij volop mogelijkheden om het op natuur en duurzaamheid gerichte profiel te handhaven. Het belangrijkste motto van de school is dat plezier voor de kinderen voorop staat.

Poolse School Amersfoort is opgericht met als doel om kinderen met een Poolse achtergrond, kennis te laten maken met de Poolse taal, cultuur en tradities en aanvullend te leren over milieu, natuur en duurzaamheid. De school wil bevorderen dat kinderen met een Poolse achtergrond hun eigen roots beter leren kennen, dat zij extra maatschappelijke bagage meekrijgen en dat zij (en hun ouders) met elkaar in Nederland in contact komen en de band met de familie in Polen kunnen verbeteren.