>>Leeftijdsgroepen

Leeftijdsgroepen

De eerste groep (4-jarigen)

De lessen zijn vooral bedoeld om vertrouwd te worden met de Poolse taal, bekende spelletjes en liedjes. De lessen zijn zeer gevarieerd (luisteren, vertellen, knutselen, fysieke activiteiten, dans en zang) en vinden plaats in de klas en in het park.

De tweede groep (5-6-jarigen)

De lessen zijn gevuld met leuke spelletjes en liedjes. De leraar gebruikt een studieboek dat speciaal is geschreven voor kinderen die Pools als tweede taal leren.  Er wordt veel aandacht besteed aan Poolse tradities en feestdagen. De lessen zijn zeer gevarieerd en vinden plaats in de klas en in het park.
 

De derde groep (6-8-jarigen)

Lessen met veel speelelementen en muziek. De leraar gebruikt een studieboek dat speciaal is geschreven voor kinderen die Pools als tweede taal leren. Door middel van interessante experimenten buiten leren de kinderen feiten over de verschijnselen in de natuur. Veel aandacht krijgen onderwerpen van de Poolse tradities, symbolen en topografie.

Vierde groep (8-13-jarigen)

Kinderen leren aan de hand van het handboek 'Polski, krok po kroku - junior ". Het is een modern leerboek voor het onderwijzen van het Pools als vreemde taal voor oudere kinderen en jongeren.

Interessante, motiverende en humoristische lessen brengen het juiste evenwicht tussen de grammatica, woordenschat en uitspraak verbeteren en communicatieve vaardigheden. Kinderen leren over Poolse tradities, lezen Poolse poëzie, leren de feiten uit de Poolse geschiedenis, geografie en cultuur. Door middel van interessante ervaringen en experimenten leren kinderen over de natuur en het milieu. De lessen worden gehouden in de klas en in het park.