>>Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

Plan van aanpak in geval van nood in de Poolse School Amersfoort

Veiligheid van kinderen in de klas.
1. Leerkrachten van een bepaalde leeftijdsgroep maken de kinderen vertrouwd met de regels en principes van het gedrag tijdens de lessen.
2. Elke docent heeft een actuele lijst met namen van de kinderen en de  lijst van contacten met ouders/verzorgers. Dat maakt mogelijk snel contact in geval van nood op te nemen.
3. Lijst van in de groep aanwezige leringen wordt gecontroleerd aan het begin van de lessen, na terugkomst van de wandeling en voor het einde van de les.
4. Om 16:00 uur worden kinderen in het pand door de ouders/verzorgers opgehaald, zodat de leerkrachten er zeker van zijn dat het kind opgehaald is.
5.Tijdens de buitenactiviteiten van de groep 1 en 2 worden  leerkrachten ondersteunt door een extra volwassene.
6. Tijdens het toiletbezoek wordt het kind uit de jongste groep geholpen door een extra volwassene. De leerkracht blijft met de andere kinderen in het klaslokaal.
7. Het is wenselijk dat ouders/verzorgers die tijdens de lessen blijven, helpen met de organisatorische taken.
8. Leerkrachten hebben een EHBO - cursus gevolgd.
9. School is in het bezit van  EHBO - kit.
10. In het schoolgebouw is Electric Automatische Defibrillator (AED) aanwezig. Het is een draagbaar apparaat voor reanimatie. In geval van nood krijgt hulpverlener instructies via voice systeem.

Bij brand.

1. In elke kamer is de ontruimingsplattegrond aanwezig.

2. Elke kamer is uitgerust met brandalarm en brandblussers.

3. Zijn de kinderen binnen het gebouw dan moet ten minste één deur open blijven.

4. In geval van brand zorgen de leerkrachten ervoor dat kinderen uit de groep zo snel mogelijk en veilig het gebouw verlaten.

5. De verzamelplaats is buiten in het amfitheater. De docent neemt altijd de ​​aanwezigheidslijst mee om te checken dat alle kinderen veilig op de verzamelplaats zijn aangekomen

Bij ongeluk / bewustzijnsverlies

1. De docent beoordeeld situatie en, indien nodig, vraagt iemand van de organisatie voor hulp.

2. Met zelfs de geringste twijfel over de gezondheid van het kind, worden de ouders/verzorgers  gewaarschuwd.

3. Indien nodig, zal iemand van de organisatie onmiddellijk met uw kind naar het ziekenhuis gaan of belt het alarmnummer 112.