>>Ouderraad

Ouderraad

In onze school hebben we een ouderraad. De ouderraad komt op zaterdag bij elkaar tijdens de les. De ouderraad bespreekt zaken die verband houden met de school en de meeste van haar leden bieden praktische hulp school. De ouders van onze school communiceren ook via Facebook, via een gesloten groep. De ouderraad neemt deel aan beslissingen over de school ontwikkeling, het beheer en ondersteunt docenten in de organisatie van de huidige activiteiten en aanvullende activiteiten.


Contact: rada@polskaszkolaamersfoort.nl