O naszej szkole

Uważamy ze każde dziecko ma prawo do poznania własnych korzeni. Poprzez zabawę chcemy zapoznać dzieci z polskim językiem, literaturą i tradycjami. Uczymy również nasze dzieci życia w harmonii z natura i jak ważne jest by dbać o nasza planetę. Przyroda i ochrona środowiska jest dodatkowym profilem naszej szkoły.

Pod koniec 2014 postanowiłyśmy założyć szkołę dla dzieci polskich i polsko-holenderskich. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom kontaktu z polskim językiem, kulturą i obyczajami, oraz umożliwienie kontaktu z rówieśnikami. Chcemy by nasze dzieci z łatwością porozumiewały się z rodziną w Polsce oraz by miały przez to możliwość studiować lub pracować w Polsce. Dodatkowy profil naszej szkoły to Przyroda i Ochrona Środowiska.

Nasi nauczyciele realizują programy nauczania, opierając się na własnych opracowaniach oraz wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego, nauki o środowisku i nauki historii w szkole podstawowej. Tematyka lekcji związana jest z porami roku, sprawami życia codziennego oraz ze świętami, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji. Dzieci starsze uczą się polskiej historii, poznają polską kulturę oraz elementy geografii i środowiska.

Nasza szkoła mieści się w Centrum Edukacji o Przyrodzie i Ochronie Środowiska dlatego na naszych lekcjach poruszana jest tematyka z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie maja dostęp do materiałów lekcyjnych z Centrum oraz korzystanie z laboratorium, planetarium, amfiteatru, naturalnego placu zabaw, średniowiecznej wioski, farmy dla dzieci itp.

W ciągu roku szkolnego organizujemy 3 godzinne zajęcia lekcyjne z dwoma przerwami na mały posiłek. Dwa razy w miesiącu, w soboty od godziny 13.00 do godziny 16.00 dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach po polsku w czterech grupach wiekowych. Przydzielenie do odpowiedniej grupy odbywa się według poziomu znajomości języka oraz wieku dzieci. Dzieci uczą się języka polskiego, kultury, tradycji oraz elementów historii i geografii. Dodatkowym celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowanie dzieci otaczająca nas przyrodą. Ludzie, którzy maja zakorzeniona miłość do natury, bardziej o nią dbają.

Grupa pierwsza (4 latki)

Zajęcia maja na celu przede wszystkim osłuchanie się z językiem polskim oraz zapoznanie się z popularnymi zabawami i piosenkami polskimi. Zajęcia są bardzo urozmaicone (słuchanie, opowiadanie, prace plastyczne, zajęcia ruchowe, taniec i śpiew) i odbywają się zarówno w klasie jak i w parku.

Grupa druga (5-6 latki)

Zajęcia są wypełnione zabawami i piosenkami. Nauczyciel wykorzystuje miedzy innymi podręcznik Małgorzaty Pawlusiewicz ‘Maja uczy się i bawi’ oraz zwraca uwagę na narodowe tradycje i święta. „Maja uczy się i bawi” jest pierwszym podręcznikiem w stopniowanej nauce języka polskiego dla dzieci polonijnych. Zajęcia są bardzo urozmaicone i odbywają się zarówno w klasie jak i w parku.

Grupa trzecia (6-8 latki)

Zajęcia z wieloma elementami zabawy i muzyki. Nauczyciel wykorzystuje miedzy innymi podrecznik Małgorzaty Pawlusiewicz ‘Kubuś idzie do szkoły’ dla dzieci polonijnych. ‘Kubuś idzie do szkoły’ jest kontynuacją podręcznika ‘Maja uczy się i bawi’. Poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty wykonywane w terenie dzieci uczą się ciekawostek o zjawiskach w przyrodzie. Również poruszane są tematy o polskich tradycjach, symbolach oraz topografii Polski.

Grupa czwarta (8-13 latki)

Dzieci uczą się na podstawie podręcznika ‘POLSKI krok po kroku – junior’ to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego, jako obcego dla dzieci i młodzieży.
Ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych. Od samego początku bazują tylko na języku polskim, dzięki czemu zachęcają młodych ludzi do mówienia i myślenia w tym języku. Dzieci uczą się o polskich tradycjach, czytają polskie wiersze, poznają fakty z polskiej historii, geografii i kultury. Poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty uczymy dzieci o przyrodzie i ochronie środowiska. Lekcje odbywają się zarówno w klasie jak i na terenie parku Schothorst.

Dla rodziców / opiekunów

Rodzice i opiekunowie mogą w trakcie lekcji poczekać przy filiżance kawy lub herbaty. Ponieważ budynek szkoły znajduje się w parku Schothorst, proponujemy spacer lub jogging po parku. Rodzicom, którzy czekają na uczniów wraz z młodszym rodzeństwem polecamy naturalny plac zabaw na terenie parku Schothorst. Polecamy również wyjście do pobliskiego centrum handlowego Schothorst, lub odwiedzenie średniowiecznego centrum Amersfoort.

Jeśli będzie zainteresowanie możemy zorganizować kursy lub warsztaty podczas zajęć dla dzieci. Ponieważ 95 % dzieci w naszej szkole ma jedno z rodziców pochodzenia holenderskiego proponujemy zapisanie się na kurs języka polskiego dla dorosłych, co może mieć pozytywny wpływ na dwujęzyczne wychowanie dzieci.

Szkoła jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii oraz Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu. Organizacje te regularnie organizują szkolenia dla nauczycieli.

Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.