>>Opłaty

Opłaty 2017-2018

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi €10,00 za pierwsze i € 5,00 za kolejne dziecko. Opłaty można dokonać jednorazowo przed 1 października (taniej) lub w dwóch ratach przed 1 października i 1 lutego.

Czesne za rok wynosi:

  • Za jedno dziecko € 250,00
  • Za dwoje dzieci (rodzeństwo) € 400,00
  • Za troje dzieci (rodzeństwo) € 450,00

Dzieci z grupy 0 i grupy 5 otrzymują € 60,00 euro zniżki ze względu na krótsze zajęcia.

lub rozłożone na dwie raty:

  • Za jedno dziecko € 127,50 (przed 1 października i 1 lutego)
  • Za dwoje dzieci (rodzeństwo) € 202,50 (przed 1 października i 1 lutego)
  • Za troje dzieci (rodzeństwo) € 227,50 (przed 1 października i 1 lutego)

Numer konta: NL35 INGB 0007031696 Stichting Poolse School Amersfoort (proszę podać imię i nazwisko dziecka)

Zapraszamy również chętnych do dołączenia w ciągu roku szkolnego.  W roku szkolnym 2017/18 dziecko może wziąć udział w jednych bezpłatnych zajęciach próbnych.

Sponsoring


Dla rodziców, którzy mają własne firmy i chcą zamiast czesnego przelać pieniądze na szkołę jako firmowy sponsoring, stworzyliśmy taką możliwość. Poniżej kwoty i co nasza szkola w zamian oferuje:

  • €10 – €299  Wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej oraz wpis FB
  • € 300  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne dla jedego dziecka na dany rok szkolny, wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB
  • € 450  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne dla na dany rok szkolny dla dwojga dzieci (rodzenstwa), wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB
  • € 500  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne na dany rok szkolny dla trojga dzieci (rodzeństwa), wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB

Sponsor otrzyma fakturę na daną kwotę i podziękowania za sponsoring.