>>Opłaty

Opłaty 

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne. Opłaty można dokonać jednorazowo przed 1 października (taniej) lub w dwóch ratach przed 1 października i 1 lutego.

Czesne za rok wynosi:

  • Za jedno dziecko € 270,00

  • Za dwoje dzieci (rodzeństwo) € 420,00

  • Za troje dzieci (rodzeństwo) € 470,00

lub rozłożone na dwie raty:

  • Za jedno dziecko € 137,50 (przed 1 października i 1 lutego)

  • Za dwoje dzieci (rodzeństwo) € 212,50 (przed 1 października i 1 lutego)

  • Za troje dzieci (rodzeństwo) € 237,50 (przed 1 października i 1 lutego)

Numer konta: NL35 INGB 0007031696 Stichting Poolse School Amersfoort (proszę podać imię i nazwisko dziecka)

Zapraszamy również chętnych do dołączenia w ciągu roku szkolnego.  W roku szkolnym 2023/24 dziecko może wziąć udział w jednych bezpłatnych zajęciach próbnych 9-go września 2022 lub 13-go stycznia 2023.

Sponsoring

Dla rodziców, którzy mają własne firmy i chcieliby wesprzeć szkołę w ramach firmowego sponsoringu (czesne wliczone w kwotę), stworzyliśmy taką możliwość. Poniżej kwoty i co nasza szkoła w zamian oferuje:

  • €10 – €349  Wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej oraz wpis FB

  • € 350  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne dla jednego dziecka na dany rok szkolny, wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB

  • € 450  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne dla na dany rok szkolny dla dwojga dzieci (rodzeństwa), wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB

  • € 550  Wszystkie zajęcia szkolne oraz materiały edukacyjne na dany rok szkolny dla trojga dzieci (rodzeństwa), wzmianka o firmie na naszej stronie internetowej, wpis FB

Sponsor otrzyma fakturę na daną kwotę i podziękowania za sponsoring.