>O nas

O nas

Polska Szkoła Amersfoort powstała z przywiązania do polskiej tradycji, kultury i języka oraz potrzeby przekazywania ich naszym dzieciom. Tworzą ja nauczyciele, zarząd oraz rodzice, którym zależy na pielęgnowaniu polskości i wiedzy o Polsce, oraz na propagowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Holandii.  

Nauczyciele

Małgorzata Prusak-Zanen
Małgorzata Prusak-Zanen
Grupa pierwsza (3-5 latki)

Nazywam się Małgorzata Prusak-Zanen. Mieszkam w Holandii od 11 lat. Jestem mamą dwóch dziewczynek Sofii i Olivii. Od początku swojej kariery zawodowej pracowałam z dziećmi: najpierw w Polsce, w szkole specjalnej, potem w Holandii, w  świetlicy szkolnej (BSO). Obecnie mam własną firmę Child's Tale, w której prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat. Praca z dziećmi zawsze daje mi dużo energii i satysfakcji. Jestem otwartą, kreatywną osobą. Bardzo lubię pomagać innym.

Ewelina Tokarczyk
Ewelina Tokarczyk
Grupa druga (5-6 latki)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego, im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze na stanowisku nauczyciel wczesnoszkolny, jak i odbywając praktyki w miejskim przedszkolu w Nowym Sączu w Polsce, w Polskiej Szkole w Utrechcie. Ukończyłam kursy „Dwujęzyczność łączy i daje moc”, „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, „Jak efektywnie uczyć języka polskiego poza granicami Polski?”, „Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela …”. Uczestniczyłam w szkoleniu dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz w szkoleniu podnoszącym kompetencje nauczycieli i rodziców w konstruktywnym radzeniu sobie z sytuacja dziecka, które kontynuuje naukę poza granicami swojej ojczyzny.

Karolina Koziak
Karolina Koziak
Grupa trzecia (6-8 latki)

Ukończyłam Uniwersytet Opolski na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika pracy z doradztwem zawodowym uzyskując tytuł magistra. Posiadam uprawnienia do podjęcia pracy w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa, reorientacji zawodowej, w szkołach, oraz do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, instytucjach pomocy zajmujących się wsparciem społecznym i ośrodkach interwencji kryzysowej. Odbyłam praktyki zawodowe w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie. W Polsce pracowałam m.in. w Centrum Kształcenia. Od kilku lat mieszkam w Holandii. Aktualnie pracuję jako pracownik administracyjno–biurowy, jestem organizatorem eventów oraz kursów językowych dla Polaków mieszkających w Holandii.

Malgorzata Doszczak
Malgorzata Doszczak
Grupa czwarta (8-13 latki)

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku biotechnologia (Uniwersytet Gdański), a następnie uzyskałam stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przez kilkanaście lat zajmowałam się naukowo biologią komórki nowotworowej. Jako wykładowca akademicki prowadziłam różnorodne zajęcia dla studentów kilku kierunków (Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Stuttgarcie).

Jestem mamą dwójki dorastających trójjęzycznych dzieci. Wychowywanie dzieci w wielokulturowym środowisku zapoczątkowało moje zainteresowanie dwujęzycznością. W ciągu ostatniego roku wzięłam udział w kilku szkoleniach z zakresu nauczania języka polskiego wśród dzieci polonijnych. Swoje kwalifikacje w tym zakresie rozwijam nadal w ramach e-learningu. Jestem entuzjastką metody aktywizujących i chętnie stosuję je w pracy z dziećmi. Wierzę, że wielojęzyczność i wielokulturowość są wielkim kapitałem naszych dzieci na przyszłość. Dlatego staram się jak najbardziej zaangażować dzieci w zajęcia i zainteresować je polską kulturą, tak aby chciały poznać ją jak najlepiej.

Adela Zalewska
Adela Zalewska
Nauczyciel stażysta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna-resocjalizacja. W 2016 roku uzyskałam tytuł magistra pedagogiki o specjalności- pedagogika opiekuńcza. W Polsce przez rok czasu pracowałam jako asystentka nauczycieli w grupach przedszkolnych (6-7 lat). Ponadto przez rok czasu byłam pomocą nauczyciela świetlicy szkolnej. Odbyłam praktyki studenckie u pedagoga szkolnego oraz w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu. Jak również w świetlicy w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy Stowarzyszeniu ”Przymierze - Ziemia Piska”. Celem ośrodka jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Podczas praktyk zdobyłam doświadczenie jak pracuje się z osobami niepełnosprawnymi, ile wysiłku i starań trzeba włożyć, aby dzieci mogły czuć się lepiej, a także bezpiecznie w otaczającym ich środowisku. Poprzez moją dwuletnią prace w szkole nauczyłam się jak pracować z dużymi grupami dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowym. Potrafię organizować, nadzorować zajęcia dla dzieci oraz zachęcać je do udziału w aktywności.  Jestem zadowolona, że mogłam poznać również prace z dziećmi niepełnosprawnymi. Zrozumiałam, że powinnam bardziej doceniać to co posiadam oraz więcej pomagać innym. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka. Uważam, iż jestem osobą komunikatywną dzięki temu mam dobry kontakt z dziećmi w różnym wieku. Zawsze sumiennie wykonuje powierzone mi obowiązki oraz chętnie uczę się nowych umiejętności.

Karina Mąkosa
Karina Mąkosa
Nauczyciel stażysta

Z wykształcenia jestem polonistką. W 2013 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, a moja specjalizacja to nauczanie języka polskiego jako obcego. Mam również przygotowanie zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszkając w Polsce pracowałam jako lektor i uczyłam języka polskiego uchodźców mieszkających w w Warszawie. Pracowałam również z dziećmi prowadząc zajęcia z języka polskiego oraz umiejętności językowych. Poza byciem polonistką, moją pasją są edukacja nieformalna oraz języki obce. 

W pracy oraz w prywatnym życiu ważny jest dla mnie rozwój -  ciągłe rozwijanie siebie oraz przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności innym . W pracy z dziećmi najważniejsze są dla mnie wsparcie, zrozumienie oraz akceptacja.

Spotkać mnie można w polskiej szkole, ponieważ dwujęzyczność/ trójjęzyczność dzieci to wielka wartość. Bardzo się cieszę, że są miejsca, które wspierają w tym dzieci oraz rodziców i cieszę się również, że mogę mieć w tym swój udział. 

Kasia Mitan
Kasia Mitan
nauczyciel na zastępstwa oraz zajęcia w Klubie 12+

Ukończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz studia na Wydziale Sztuk Pięknych (Fine arts) w Hoge School voor de Kunsten w Utrechcie (HKU). Uprawiam przede wszystkim malarstwo olejne. W swoich obrazach często wykorzystuję motywy roślinne, elementy z świata natury. Specjalizuję się w malarstwie form organicznych i ich połączeniu z obiektami wytworzonymi przez człowieka. Obrazy traktuję jako świetne pole dla eksperymentów. Działam na pograniczu różnych mediów, szczególną uwagę poświęcam motywowi przemijania. Moje obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

Obok twórczości artystycznej jestem matką dwójki dzieci, przez co zrodziła się we mnie fascynacja rozwojem, pragnienie zgłębienia procesu uczenia się i dwujęzyczności. Jak każdy rodzic pragnę wspomagać rozwój naszych dzieci i stwarzając im optymalne do tego warunki.

Prowadzę kreatywne warsztaty etnobotaniczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia rozwijają kreatywność, pobudzają wyobraźnię, pozwalają stworzyć coś osobistego i gwarantują dobrą zabawę. Warsztaty pragnę dostosować do pomysłów i potrzeb dzieci, daję im przestrzeń do działania, ucząc twórczego i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zarząd

Magda Fąfara
Magda Fąfara
Przewodnicząca

Od 1999 mieszkam w Holandii. Jestem mamą dwójki polsko-holenderskich dzieci, Laury i Tima. Na co dzień pracuję w Centrum Edukacji o Przyrodzie i Ochronie Środowiska (CNME Amersfoort), gdzie zajmuję się projektami związanymi z naturą i ochroną środowiska dla szkoł średnich oraz komunikacja i PR Zielonego Domu.

Jestem otwarta na dobre pomysły rodziców i dzieci. Jako założycielka szkoły czuję się odpowiedzialna za to by dzieci miały zajęcia na dostosowanym do nich poziomie i by tu uczyły się polskości: kultury, tradycji, historii, topografii i języka polskiego. Jakość zajęć jest dla mnie bardzo ważna, podobnie jak  miła atmosfera w szkole. Moim wyzwaniem jest pomoc rodzicom w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu dzieci.

Katarzyna Hamela - Hogenboom
Katarzyna Hamela - Hogenboom
Koordynator lekcji dla dorosłych
Malgorzata Doszczak
Malgorzata Doszczak
Koordynator grantów
Rik Hoogzaad
Rik Hoogzaad
Sekretarz i Skarbnik