>O nas

O nas

Polska Szkoła Amersfoort powstała z przywiązania do polskiej tradycji, kultury i języka oraz potrzeby przekazywania ich naszym dzieciom. Tworzą ja nauczyciele, zarząd oraz rodzice, którym zależy na pielęgnowaniu polskości i wiedzy o Polsce, oraz na propagowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Holandii.  

Nauczyciele

Agnieszka Wójcik
Agnieszka Wójcik
Grupa pierwsza (3-5 latki) oraz zajęcia teatralno-muzyczne

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki o specjalności: kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz oligofrenopedagogiem. W Polsce pracowałam jako nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej i jako członek fundacji pomagałam osobom niepełnosprawnym udzielając dogoterapii. Obecnie nauczam języka polskiego, katechezy i powadzę kółko teatralne szkole parafialnej.

Jestem mamą dwójki dzieci i pracuję w ośrodku dla osób niewidomych i słabowidzących. Specjalizuje się w diagnozie i terapii pedagogicznej oraz wykorzystaniu specjalnych i alternatywnych metod w nauczaniu wielopoziomowym.

Swoje zamiłowanie do sztuki wykorzystuję na gruncie szkolnym od 2009 roku. Lubię pracę z ludźmi, odkrywanie ich talentów, możliwości i indywidualizmu. Fascynuje mnie teatr, który łącząc w sobie wiele form daje nieograniczone możliwości działania. Teatr oprócz ogromnej siły przekazu pełni też rolę terapeutyczną, dając każdemu uczniowi szansę bycia ważnym na scenie. Dlatego nie efekt przedstawienia jest ważny, ale sam fakt uczestnictwa, możliwość ekspresji, radosnej współpracy zbliżającej ludzi i oczywiście niesamowite przeżycia oraz emocje które na długo pozostają w pamięci...

Cieszę się, że mam przyjemność pracować z Państwem w tym roku szkolnym.

Małgorzata Prusak-Zanen
Małgorzata Prusak-Zanen
Grupa pierwsza (3-5 latki)

Nazywam się Małgorzata Prusak-Zanen. Mieszkam w Holandii od 11 lat. Jestem mamą dwóch dziewczynek Sofii i Olivii. Od początku swojej kariery zawodowej pracowałam z dziećmi: najpierw w Polsce, w szkole specjalnej, potem w Holandii, w  świetlicy szkolnej (BSO). Obecnie mam własną firmę Child's Tale, w której prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 6 lat. Praca z dziećmi zawsze daje mi dużo energii i satysfakcji. Jestem otwartą, kreatywną osobą. Bardzo lubię pomagać innym.

Ewelina Tokarczyk
Ewelina Tokarczyk
Grupa druga (5-6 latki)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego, im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze na stanowisku nauczyciel wczesnoszkolny, jak i odbywając praktyki w miejskim przedszkolu w Nowym Sączu w Polsce, w Polskiej Szkole w Utrechcie. Ukończyłam kursy „Dwujęzyczność łączy i daje moc”, „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, „Jak efektywnie uczyć języka polskiego poza granicami Polski?”, „Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela …”. Uczestniczyłam w szkoleniu dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz w szkoleniu podnoszącym kompetencje nauczycieli i rodziców w konstruktywnym radzeniu sobie z sytuacja dziecka, które kontynuuje naukę poza granicami swojej ojczyzny.

Karolina Koziak
Karolina Koziak
Grupa trzecia (6-8 latki)

Ukończyłam Uniwersytet Opolski na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika pracy z doradztwem zawodowym uzyskując tytuł magistra. Posiadam uprawnienia do podjęcia pracy w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa, reorientacji zawodowej, w szkołach, oraz do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, instytucjach pomocy zajmujących się wsparciem społecznym i ośrodkach interwencji kryzysowej. Odbyłam praktyki zawodowe w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie. W Polsce pracowałam m.in. w Centrum Kształcenia. Od kilku lat mieszkam w Holandii. Aktualnie pracuję jako pracownik administracyjno–biurowy, jestem organizatorem eventów oraz kursów językowych dla Polaków mieszkających w Holandii.

Malgorzata Doszczak
Malgorzata Doszczak
Grupa czwarta (8-13 latki) i grupa piąta (7+)

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku biotechnologia (Uniwersytet Gdański), a następnie uzyskałam stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przez kilkanaście lat zajmowałam się naukowo biologią komórki nowotworowej. Jako wykładowca akademicki prowadziłam różnorodne zajęcia dla studentów kilku kierunków (Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Stuttgarcie).

Jestem mamą dwójki dorastających trójjęzycznych dzieci. Wychowywanie dzieci w wielokulturowym środowisku zapoczątkowało moje zainteresowanie dwujęzycznością. W ciągu ostatniego roku wzięłam udział w kilku szkoleniach z zakresu nauczania języka polskiego wśród dzieci polonijnych. Swoje kwalifikacje w tym zakresie rozwijam nadal w ramach e-learningu. Jestem entuzjastką metody aktywizujących i chętnie stosuję je w pracy z dziećmi. Wierzę, że wielojęzyczność i wielokulturowość są wielkim kapitałem naszych dzieci na przyszłość. Dlatego staram się jak najbardziej zaangażować dzieci w zajęcia i zainteresować je polską kulturą, tak aby chciały poznać ją jak najlepiej.

Adela Zalewska
Adela Zalewska
Nauczyciel stażysta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna-resocjalizacja. W 2016 roku uzyskałam tytuł magistra pedagogiki o specjalności- pedagogika opiekuńcza. W Polsce przez rok czasu pracowałam jako asystentka nauczycieli w grupach przedszkolnych (6-7 lat). Ponadto przez rok czasu byłam pomocą nauczyciela świetlicy szkolnej. Odbyłam praktyki studenckie u pedagoga szkolnego oraz w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu. Jak również w świetlicy w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy Stowarzyszeniu ”Przymierze - Ziemia Piska”. Celem ośrodka jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Podczas praktyk zdobyłam doświadczenie jak pracuje się z osobami niepełnosprawnymi, ile wysiłku i starań trzeba włożyć, aby dzieci mogły czuć się lepiej, a także bezpiecznie w otaczającym ich środowisku. Poprzez moją dwuletnią prace w szkole nauczyłam się jak pracować z dużymi grupami dzieci w wieku przedszkolnym oraz podstawowym. Potrafię organizować, nadzorować zajęcia dla dzieci oraz zachęcać je do udziału w aktywności.  Jestem zadowolona, że mogłam poznać również prace z dziećmi niepełnosprawnymi. Zrozumiałam, że powinnam bardziej doceniać to co posiadam oraz więcej pomagać innym. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka. Uważam, iż jestem osobą komunikatywną dzięki temu mam dobry kontakt z dziećmi w różnym wieku. Zawsze sumiennie wykonuje powierzone mi obowiązki oraz chętnie uczę się nowych umiejętności.

Karina Mąkosa
Karina Mąkosa
Nauczyciel stażysta

Z wykształcenia jestem polonistką. W 2013 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, a moja specjalizacja to nauczanie języka polskiego jako obcego. Mam również przygotowanie zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszkając w Polsce pracowałam jako lektor i uczyłam języka polskiego uchodźców mieszkających w w Warszawie. Pracowałam również z dziećmi prowadząc zajęcia z języka polskiego oraz umiejętności językowych. Poza byciem polonistką, moją pasją są edukacja nieformalna oraz języki obce. 

W pracy oraz w prywatnym życiu ważny jest dla mnie rozwój -  ciągłe rozwijanie siebie oraz przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności innym . W pracy z dziećmi najważniejsze są dla mnie wsparcie, zrozumienie oraz akceptacja.

Spotkać mnie można w polskiej szkole, ponieważ dwujęzyczność/ trójjęzyczność dzieci to wielka wartość. Bardzo się cieszę, że są miejsca, które wspierają w tym dzieci oraz rodziców i cieszę się również, że mogę mieć w tym swój udział. 

Kasia Mitan
Kasia Mitan
nauczyciel na zastępstwa w grupie 1 i 2

Ukończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz studia na Wydziale Sztuk Pięknych (Fine arts) w Hoge School voor de Kunsten w Utrechcie (HKU). Uprawiam przede wszystkim malarstwo olejne. W swoich obrazach często wykorzystuję motywy roślinne, elementy z świata natury. Specjalizuję się w malarstwie form organicznych i ich połączeniu z obiektami wytworzonymi przez człowieka. Obrazy traktuję jako świetne pole dla eksperymentów. Działam na pograniczu różnych mediów, szczególną uwagę poświęcam motywowi przemijania. Moje obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

Obok twórczości artystycznej jestem matką dwójki dzieci, przez co zrodziła się we mnie fascynacja rozwojem, pragnienie zgłębienia procesu uczenia się i dwujęzyczności. Jak każdy rodzic pragnę wspomagać rozwój naszych dzieci i stwarzając im optymalne do tego warunki.

Prowadzę kreatywne warsztaty etnobotaniczne dla dzieci i dorosłych. Zajęcia rozwijają kreatywność, pobudzają wyobraźnię, pozwalają stworzyć coś osobistego i gwarantują dobrą zabawę. Warsztaty pragnę dostosować do pomysłów i potrzeb dzieci, daję im przestrzeń do działania, ucząc twórczego i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Magdalena Urbańska
Magdalena Urbańska
nauczyciel na zastępstwa w grupie 1 i 2

Z wykształcenia jestem historykiem sztuki. W 2013 roku ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2012 wzięłam udział w wymianie studenckiej “Erasmus”, podczas której pogłębiałam swoja wiedze artystyczna w Pizie i  we Włoszech. W trakcie studiów przeprowadziłam wiele warsztatów z dziećmi w elbląskiej Galerii EL, łącząc sztukę z muzyka i zabawa. Jako studentka pracowałam także w fundacji “Projektor” poświęconej kreatywnym projektom edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, w której wprowadzałam uczniów w tajniki kultury włoskiej i holenderskiej.

W Holandii mieszkam od kilku lat. To tutaj zrodziło się we mnie zainteresowanie dwujęzycznością wśród dzieci wywodzących się z rodzin polsko-holenderskich. Moim pierwszym doświadczeniem w tej dziedzinie było nauczanie dzieci w Polskiej Szkole w Utrechcie, gdzie oprócz języka polskiego, podkreślałam znaczenie tradycji i kultury wywodzącej się z ich drugiej ojczyzny.

Kamila Peza-Legebeke
Kamila Peza-Legebeke
nauczyciel na zastępstwa

Otwarta, energiczna i ktoś, kto lubi byc wśród ludzi. Są to trzy cechy mojego charakteru. Nazywam się Kamila Pęza-Legebeke. Od 2011 roku mieszkam w Holandii. Tu ukończyłam licencjat i pracuję jako specjalista rekrutacji w Utrechcie. W Polsce byłam nauczycielem języka polskiego. Ukonczyłam studia pedagogiczne języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Białym Stoku. Chetnie dzielę się moją wiedzą z innymi. I zawsze daje 100% z siebie.

Zarząd

Magda Fąfara
Magda Fąfara
Przewodnicząca

Od 1999 mieszkam w Holandii. Jestem mamą dwójki polsko-holenderskich dzieci, Laury i Tima. Na co dzień pracuję w Centrum Edukacji o Przyrodzie i Ochronie Środowiska (CNME Amersfoort), gdzie zajmuję się projektami związanymi z naturą i ochroną środowiska dla szkoł średnich oraz komunikacja i PR Zielonego Domu.

Jestem otwarta na dobre pomysły rodziców i dzieci. Jako założycielka szkoły czuję się odpowiedzialna za to by dzieci miały zajęcia na dostosowanym do nich poziomie i by tu uczyły się polskości: kultury, tradycji, historii, topografii i języka polskiego. Jakość zajęć jest dla mnie bardzo ważna, podobnie jak  miła atmosfera w szkole. Moim wyzwaniem jest pomoc rodzicom w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu dzieci.

Katarzyna Hamela - Hogenboom
Katarzyna Hamela - Hogenboom
Koordynator lekcji dla dorosłych
Malgorzata Doszczak
Malgorzata Doszczak
Koordynator grantów
Rik Hoogzaad
Rik Hoogzaad
Sekretarz i Skarbnik