>>Grupy wiekowe

Grupy wiekowe

Po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia w nauczaniu dzieci polonijnych odchodzimy od jednego podręcznika. Podręczniki, z których korzystaliśmy dotychczas nie nawiązują w optymalny sposób do naszego systemu nauczania.

Polska Szkoła Amersfoort korzysta na zajęciach z własnych materiałów merytorycznych opracowanych na podstawie różnorodnych podręczników, materiałów z portali online oraz materiałów otrzymanych podczas szkoleń i treningów.

Dla każdej grupy opracowaliśmy odrębny podręcznik w formie luźnych kart pracy gotowych do wpięcia do segregatora. Materiały rozdawane będą przed każdą lekcją przez nauczyciela. Rodziców i dzieci prosimy o szanowanie materiałów i przynoszenie segregatora na każde zajęcia. Niezwykle pomocne ze strony rodziców będzie również mówienie do dziecka jak najczęściej w języku polskim, codzienne czytanie lub przeglądanie i uzupełnianie kart pracy, które dzieci otrzymują w szkole.

Grupa zerowa (3-4 latki) godzina 14.00-17.00

Zajęcia mają na celu przede wszystkim osłuchanie się z językiem polskim oraz zapoznanie się z popularnymi zabawami i piosenkami polskimi. Zajęcia w atmosferze radosnej zabawy prowadzi dwóch nauczycieli proponując zróżnicowane stopniem trudności zadania.

Grupa pierwsza (4-5 latki) godzina 14.00-17.00

W odpowiedzi na szczególne potrzeby tej grupy poszerzyliśmy również wachlarz metod stosowanych podczas zajęć oraz wyposażamy szkołę w nowe atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Zajęcia są bardzo urozmaicone (słuchanie, opowiadanie, prace plastyczne, zajęcia ruchowe, taniec i śpiew) i odbywają się zarówno w klasie, jak i w plenerze.
 

 

Grupa druga (6-7 latki) godzina 14.00-17.00

Zajęcia są wypełnione zabawami i piosenkami. Zajęcia są bardzo urozmaicone i odbywają się zarówno w klasie, jak i w parku. Poruszane są również tematy o polskich tradycjach, symbolach oraz topografii Polski.

 

 

 

Grupa trzecia (8-9 latki) godzina 14.00-17.00

Zajęcia z wieloma elementami zabawy i muzyki. Poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty wykonywane w terenie dzieci uczą się ciekawostek o zjawiskach w przyrodzie. Poruszane są również tematy o polskich tradycjach, symbolach oraz topografii Polski.
 

Grupa czwarta (10-12 latki) godzina 14.00-17.00

Ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia bazują tylko na języku polskim, dzięki czemu zachęcają młodych ludzi do mówienia i myślenia w tym języku. Dzieci uczą się o polskich tradycjach, czytają polskie wiersze, poznają fakty z polskiej historii, geografii i kultury. Poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty uczymy dzieci o przyrodzie i ochronie środowiska. Lekcje odbywają się zarówno w klasie jak i w terenie.

 

 

 

ZAPISY