>>Legitymacje polonijne

Legitymacje polonijne

Polska Szkola Amersfoort jest szkołą Polonijną i zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły otrzymują polonijne legitymacje szkolne. Formularz przedłużenia/wydania nowej legitymacji rodzice/opiekunowie wypełniają na pierwszych zajęciach w nowym roku szkolnymLegitymacje te dają prawo do zniżek szkolnych w Polsce (transport, muzea, itp.) dzięki czemu nasi uczniowe mają jednakowe uprawnienia jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ważne są jedynie z dodowem tożsamości dziecka (trzeba okazać oba dokumenty aby móc korzystać ze zniżek).

W świetle prawa polskiego dzieci poniżej 7 roku życia i tak mają zniżki w Polsce, legitymacje przewidziane są tylko dla dzieci powyżej 7 roku życia (czyli tak jak w Polsce, ale z doświadczenia wiemy, że wydawane są legitymacje też młodszym dzieciom).

Wiecej informacji: http://www.haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/legitymacje_szkolne/

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

- do muzeów,

- do parków narodowych. 

Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

- 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

- do muzeów,

- do parków narodowych.