>Praca

Polska Szkoła Amersfoort powstała z przywiązania do polskiej tradycji, kultury i języka oraz potrzeby przekazywania ich naszym dzieciom. Tworzą ja nauczyciele, zarząd oraz rodzice, którym zależy na pielęgnowaniu polskości i wiedzy o Polsce, oraz na propagowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Holandii. W związku z rosnącym zainteresowaniem i planowanym rozwojem naszej szkoły poszukujemy

Nauczyciela/Nauczycielki Języka Polskiego

dla dzieci w wieku szkoły podstawowej

 

Dodatkowe informacje:


  *   zajęcia odbywają się w 17 sobót w roku szkolnym w godzinach 14.00 - 17.00.
  *   Nauczyciele mają dostęp do pomocy naukowych oraz szkoleń i spotkań organizowanych przez Forum Szkół Polskich w Holandii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ambasadę RP i innych
  *   Zajęcia przygotowywane są przez nauczycieli zgodnie z ustalonym programem
  *   Zajęcia organizowane są w grupach wiekowych (10-15 uczniów)


Czego  oczekujemy od naszych nauczycieli?


  *   Wykształcenia w kierunku pedagogicznym oraz doświadczenia w pracy z dziećmi
  *   Znajomości tematyki wychowania dwujęzycznego dzieci
  *   Zaangażowania w szerzenie polskiego języka i tradycji
  *   Satysfakcji i pasji z pracy z dziećmi

Co oferujemy:


  *   Współpracę z nauczycielkami, kadrą i rodzicami dzieci, którym zależy na systematyczności i jakości nauki języka polskiego
  *   Stymulującą atmosferę pracy i możliwość realizowania kreatywnych projektów
  *   Dostęp do materiałów, szkoleń i spotkań organizowanych przez instytucje wspierające szerzenie języka i tradycji polskich za granicą
  *   Wynagrodzenie wolontariackie

Jeżeli zainteresowała cię współpraca z naszą szkołą to zapraszamy do kontaktu poprzez mail: info@polskaszkolaamersfoort.nl