• _DSC1816 - VoorBeeldig Fotografie HR(1)_good_size

O naszej szkole

Masz polskich rodziców lub dziadków? Chcesz więcej wiedzieć o Polsce? Zapisz się do polskiej szkoły! Poznaj polski język, kulturę, historię i tradycje.

Uważamy, że każde dziecko ma prawo do poznania własnych korzeni. Poprzez zabawę chcemy zapoznać dzieci z polskim językiem, literaturą i tradycjami. Uczymy nasze dzieci także życia w harmonii z naturą oraz tego, jak ważne jest dbanie o nasza planetę. Przyroda i ochrona środowiska jest dodatkowym profilem naszej szkoły.

Pod koniec 2014 postanowiłyśmy założyć szkołę dla dzieci polskich i polsko-holenderskich. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom kontaktu z polskim językiem, kulturą i obyczajami, oraz umożliwienie kontaktu z rówieśnikami. Chcemy by nasze dzieci z łatwością porozumiewały się z rodziną w Polsce oraz by miały przez to możliwość studiować lub pracować w Polsce. Dodatkowy profil naszej szkoły to Przyroda i Ochrona Środowiska.

Nasi nauczyciele realizują programy nauczania, opierając się na własnych opracowaniach oraz wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego, nauki o środowisku i nauki historii w szkole podstawowej. Tematyka lekcji związana jest z porami roku, sprawami życia codziennego oraz ze świętami, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji. Dzieci starsze uczą się polskiej historii, poznają polską kulturę oraz elementy geografii i środowiska.

Od września 2017 zajęcia w Polskiej Szkole Amersfoort odbywać się będą w nowej lokalizacji: Kindercentrum Panta Rhei Daam Fockemalaan 22 w Amersfoort. Na naszych lekcjach poruszana jest tematyka z zakresu ochrony środowiska naturalnego, co ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie mają dostęp do materiałów edukacyjnych Centrum Edukacji o Przyrodzie i Ochronie Środowiska.

Współpraca

Szkoła jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii oraz Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu. Organizacje te regularnie organizują szkolenia dla nauczycieli.

Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Sponsorują nas również prywatni przedsiębiorcy: Websteen, Polskimarkrt.nl, Sportcars Wolbert oraz Askival Systems.

Współpracujemy z wieloma lokalnymi firmami i organizacjami: Dsign Kamer, VoorBeelding Fotografie oraz CNME Amersfoort.