>>Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

 

PLAN W RAZIE NAGŁYCH WYPADKÓW W POLSKIEJ SZKOLE AMERSFORT

Jak dbamy o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć?

 1. Kadra nauczycielska zapoznaje dzieci z regułami i zasadami zachowania na lekcji na poziomie danej grupy wiekowej.
 2. Nauczyciele posiada aktualną listę z nazwiskami dzieci oraz listę z kontaktami do rodziców/opiekunów, co ułatwia szybki kontakt w razie nagłego wypadku.
 3. Lista obecności w klasach sprawdzana jest na początku zajęć, po powrocie ze spaceru i przed samym zakończeniem zajęć lekcyjnych.
 4. O godz 17:00  dzieci odbierane są w danym lokalu przez rodziców/opiekunów, tak by nauczyciele mieli pewność, że dziecko zostało odebrane.
 5. W przypadku wyjścia na dwór grupy pierwszej i drugiej, panią nauczycielkę wspomaga asystentka. 
 6. Przy wychodzeniu do toalety dzieci z  najmłodszej grupy pomaga asystentka. Dzieci nie mogą zostać same w klasie.
 7. Podczas trwania zajeć możliwa jest pomoc osób dorosłych znajdujących się na terenie budynku szkoły (z organizacji, rodzice).  
 8. Panie nauczycielki przeszły kurs pierwszej pomocy (EHBO).
 9. Szkoła jest w posiadaniu apteczki.
 10. W budynku szkoły znajduje sie Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED). Jest to przenośne urządzenie do reanimacji. Ratownik dostaje polecenia w systemie głosowym o koniecznosci defibrylacji.


W razie pożaru

W każdej sali znajduje się mapka z planem ewakuacyjnym. Każda sala zaopatrzona jest w alarm p.poż. oraz gaśnice.  W razie pożaru nauczyciele dbają o to, by dzieci z ich grupy jak najszybciej i bezpiecznie znalazly sie na zewnątrz. Miejsce zbiórki znajduje się na zewnątrz na placu przed szkołą. Nauczyciele dbają, by wziąć ze sobą listę obecności, żeby po dotarciu na miejsce zbiórki móc sprawdzić, czy wszyskie dzieci są bezpieczne. 

Wypadek dziecka/utrata przytomności

Nauczyciel/Nauczycielka ocenia sytację i, jeśli to konieczne, prosi kogoś z organizacji o pomoc. Przy nawet najmniejszej wątpliwości co do zdrowia dziecka, zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie. Jeśli zajdzie konieczność, ktoś z organizacji pojedzie z dzieckiem na piewszą pomoc do szpitala, lub zadzwoni pod numer alarmowy 112.

Ważne adresy i telefony:

 • Numer alarmowy: 112
 • Szpital:  Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813TZ Amersfort, tel. 033 850 5050
 • Lekarz pierwszego kontaktu: 0900- 33 11 233
 • Pierwsza pomoc stomatologiczna: 0900-1515