>>Rada rodziców

Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców spotyka się w soboty podczas lekcji. Omawia pilne i te mniej pilne sprawy zwiaząne z funkcjonowaniem szkoły, a większość jej członkow, oprócz dyskusji, udziela szkole praktycznej pomocy. Rodzice z naszej szkoły komunikują się rownież przez Facebook, gdzie mają swoją zamknietą grupę. Dodatkowo stały skład Rady spotyka się kilkukrotnie w ciągu roku. Rada współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju szkoły, wspomaga zarząd i nauczycieli w organizacji bieżącej działalności oraz dodatkowych aktywności.

Kontakt: rada@polskaszkolaamersfoort.nl