>Warsztaty o dwujęzycznym wychowaniu

Zapraszamy na cykl szkoleń i warsztatów dla rodziców „Dwujęzyczne wychowanie”

Z początkiem roku szkolnego rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodziców, poświęconych tematyce dwujęzycznego wychowania dzieci. Warsztaty będą się odbywać w czasie zajęć dla dzieci i będą prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły oraz zaproszonych specjalistów z zewnątrz. Na warsztaty zapraszamy zarówno rodziców naszych uczniów, jak i inne osoby zainteresowane tematem dwujęzyczności.
Warsztaty są sfinansowana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz przez stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Start o godzinie 13:15

15 września szkolenie "Dwujęzyczne wychowanie" przez dr. M. Doszczak

22 września wykład pt. "Minimum logopedyczne rodzica i dziecka dwujęzycznego" przez logopedę mgr. A. Held.  Materiał z wykładu można pobrac tutaj.

1 grudnia warsztaty "Dwujęzyczność w praktyce" - gry i zabawy, przez dr. M. Doszczak i M. Prusak-Zanen

Warsztaty  "Siła motywacji w dwujęzycznym wychowaniu", przez mgr. M. Gruszkę - data do ustalenia

Kolejne daty i tematy spotkań wkrótce na tej stronie.

Wiecej informacji o szkole: https://polskaszkolaamersfoort.nl/info/

Zapraszamy!

Projekt „Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie” jest dofinansowany ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.