>>World Clean Up Day / początek roku szkolnego

World Clean Up Day / początek roku szkolnego

22-09-2019

World Clean Up Day / początek roku szkolnego

21 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w Polskiej Szkole Amersfoort. Wzięliśmy również udział w Sprzątaniu Świata, który wypadł w ten dzień. Radny Kees Kraanen oficjalnie otworzył tą kampanię i powiedział, że jest dumny ze wszystkich młodych uczestników i wraz z uczniem PSA rozpoczął akcję od posprzątania pierwszego symbolicznego odpadu.

                  Uczniowie Polskiej Szkoły Amersfoort wzięli udział w Sprzataniu Świata z ponad 60 dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie otrzymywali lekcje dotyczące śmieci w różnych grupach wiekowych. Następnie przeprowadzili kampanię sprzątania dzielnicy Randenbroek wokół Het Klokhuis. Zostalismy mile zaskoczeni obecnościa mediów RTL4 i SBS6, którzy zrobili krótki reportaż z tej akcji.

                  Oprócz tej wspaniałej kampanii, zorganizowaliśmy dzień otwarty, kiedy to potencjalni uczniowie mogli wziaśc udział w próbnej lekcji a ich rodzice mogli zdobyć więcej informacji przedstawionych im przez zarząd PSA. Rodzice mieli również okazję zapisać się na konsultacje logopedyczne zorganizowane 28 września.