>>Zmiana siedziby szkoły we wrześniu 2017

Zmiana siedziby szkoły we wrześniu 2017

07-06-2017

Zmiana siedziby szkoły we wrześniu 2017

Od września 2017 lekcje w Polskiej Szkole Amersfoort odbywać się będą w nowej lokalizacji: Kindercentrum Panta Rhei przy Daam Fockemalaan 22 w Amersfoort.

Lokalizacja w Zielonym Domu świetnie zaspakajała potrzeby powstającej szkoły i przyczyniła się do naszego sukcesu. W ciągu dwóch lat od założenia szkoły liczba dzieci zwiększyła się z 23 do 55. Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu zamierzamy zwiększyć ilość zajęć dla dzieci i dorosłych. Od września szkoła rozszerza działalność o dwie grupy, z czterech do sześciu. Nowością będzie grupa dla rodziców i dzieci w wieku 2-4 lat. We wspólnych zabawach dzieci będą zachęcane do mówienia po polsku, a rodzice będą wspomagani w edukacji dwujęzycznej i dwukulturowej. Utworzymy również grupę dla dzieci starszych, w której nauczane będą podstawy języka polskiego.

Nowa siedziba daje szkole optymalne możliwości rozwoju. Jednocześnie oferuje wiele możliwości, aby utrzymać dotychczasowy profil edukacji przyrodniczej i działanie na rzecz przyrody. Zabytkowy budynek, dawny klasztor Onze Lieve Vrouw ter Eem, jest położony w zielonym, zacisznym otoczeniu. Oprócz własnego naturalnego placu zabaw przy Panta Rhei, znajduje się tu prywatny las z szałasem i dużo otwartej przestrzeni, którą grupy mogą w pełni wykorzystać na zajęcia poznawczo-ruchowe.