>>Obchody 5-lecia Polskiej Szkoły

Obchody 5-lecia Polskiej Szkoły

13-09-2021

Obchody 5-lecia Polskiej Szkoły

W kwietniu 2020 nasza szkoła obchodziła 5-lecie istnienia. Jesteśmy dumni z naszej działalności i wspaniałego rozwoju. Dla uczczenia jubileuszu w dniu 12 września 2021 w teatrze ICOON zoorganizowaliśmy wyjątkowe obchody naszego święta. Uczniowie, rodzice i rodzeństwo wzięli udział w projekji przedstawienia teatralnego "Kolory miasta", spotkaniu autorskim z Agnieszką Steur oraz warsztatach tanecznych i plastycznych. Więcej info: Jubileusz 5 lat | Polska Szkoła Amersfoort (polskaszkolaamersfoort.nl)

Na realizacje wydarzenia nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.Nazwa zadania publicznego: Wydarzenia polonijne za granicą – wsparcie wydarzeń kulturalnych w krajach Europy Zachodniej

Kwota dotacji: 5995,00 zł PLN

Całkowita wartość zadania publicznego:  98 062,12 zł

Zadanie publiczne ” Wydarzenia polonijne za granicą – wsparcie wydarzeń kulturalnych w krajach Europy Zachodniej”  dotyczy m. in. dofinansowania wynagrodzeń prelegentów i ekspertów, kosztów administracyjnych związanych z organizacją wydarzeń, kosztów promocyjnych, zakupu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych praz innych kosztów niezbędnych z oWrganizacją wydarzeń.